فیدارسیس

تبلیغات کلیکی

با استفاده از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شرکت ما یک پلان برای مؤثرترین استراتژی بازاریابی را برای کسب بهترین نتایج برای کسب و کار شما قرار می دهیم.
تیم ما با آخرین فن آوری ها، روند رسانه ها به روز شده اند و علاقمند به اثبات خود در این صنعت هستند و این چیزی است که شما از یک آژانس تبلیغاتی می خواهید.
0.09% CTR
20% less CPA
272% ROI
13% decrease in website bounce rate

نتیجه :

با توجه به شناخت ما بابت الگوریتم های گوگل شمارا در  این روند تا انتهای کار و رسیدن به نتیجه همراهی می کنیم

رسیدن به هدف

هدف اصلی ما بر پاییه تاثیر گذاری کسب و کار شما در گوگل می باشد , بعد از اینکه کلمات کلیدی مناسب برای کسب کار شما انتخاب شدند و تبلیغات در گوگل صورت گرفت شما با بالاترین بازخورد از جانب جستجو در گوگل مواجه خواهید شد.

112% Increase in site conversion
ArabicEnglishPersianTurkish
WhatsApp chat